Shri Ganesh Joshi

UOCB CHAIRMAN
(AGRICULTURE MINISTER OF UTTARAKHAND)​

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Name
Mr. Vinay Kumar
Mr. Sanjeev Srivastava
Mr. Amit Srivastava
Dr. Devendra Singh Negi
Mr. Himanshu Bisht
Mr. Ajay Pal Singh
Mr. Pankaj Kumar
Miss. Suman Mahan
Mr. Vivek Rana
Mr. Manohar Adhikari
Mrs. Pargay singh
Mr. Dinesh Rawat
Mr. Satya Prakash
Mr.Ganesh Bhatt
Mr. Prakash Joshi
Mr. Virendra Singh
Mr. Muneshwar Prasad
Miss. Laxmi Negi
Mr. Dhoom Singh Negi
Mrs. Sombala
Mrs. Parvati Bartwal
Mr. Radhey Shyam
Mr. Yashwant Singh
Mr. Sarvesh Kumar
Mr. Diwakar Joshi
Mr.Sanjeev Kumar
Mr. Pankaj Kumar
Mr. Naresh Dangwal
Mr.Rajesh Kumar
Mr. Dipesh Dabral
Mr. Krishan Kumar Upreti
Mr. Subhash
Mr. Kundan Singh Bisht
Mr. Bahadur Singh Rawal
Mr. Dhanvir Singh
Mr. Kamal Singh Rawat
Mr. Kailash Chand Kapadi
Mr. Rajendra kumar
Mr. Kailash Chandra Joshi
Mr. Kundan Singh Adhikari
Mr. Khim Singh Bisht
Mr. Rajesh
Mr. Ramesh Chandra
Mr. Bhagwati Prasad
Mr. Jagdish Chandra Joshi
Mr. Mohan Lal
Mr. Suraj Pal Singh Rawat
Mr. Devendra Singh
Mr. Yogesh Prasad
Mr. Gurudev Singh
Mr. Kamlesh Chandra Kapadwal
Mr. Mohan Chandra Bhatt
Mr. Bhagwat Prasad Devali
Mr. Sandeep Kumar
Mr.K.M.Upadhyay
Mr.Sandeep Negi
Mr.Tika Ram Uniyal
Mr.Gopal Krishan Joshi
Mr.Murari Lal
Mr.Kaviraj Rawat
Mr.Parvendra Rawat
Mr.Pawan Manwal
Mr.Ramesh Singh
Mr.Baibhav Nandan Shah
Mr. Rajesh Rawat
Mr. Nitin Thapa
Mr. Lalit Singh
Mr.Kuldeep Singh
Mr. Ramesh Nainwal
Mr. Pradeep Kumar
Mr. Neeraj Singh
Mr.Baibhav Nandan Shah
Designation
Managing Director
Quality Manager
Technical Manager
Center Incharge
Marketing Manager
I.T. Manager
Assitant Marketing Manager
Agronomist
Asst Food & Beverage Manager
Assistant Training Coordinator
Advertising Officer
Accountant
Accountant
Computer Operator
Computer Operator
Computer Operator
Computer Operator
Computer Operator
Computer Operator
Project Coordinator
Data Entry Operator
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Technical Officer
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Internal Inspector
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Supply Chain Faciliter
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Support Staff
Work Place
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Majkhali
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Majkhali
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Rudraprayag
Majkhali
Dehradun
Dehradun
U.S. Nagar
Uttarkashi
Haridwar
Tehri
Chamoli
Champawat
Pauri
Rudraprayag
Dehradun
Pithoragarh
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Joshimath
Laksar
Jaspur
Gairsain
Raipur
Ramnagar
Chamba
Hindolakhal
Bhatwari
Jaunpur
Bhikiyasain
Bironkhal
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Dehradun
Majkhali